×

Search Results

No emoji found

قطري وأفتخر

Created a mozaic

دارنا دار المروّة والفخر **** واحة التاريخ للسائل دليل
زينها لي علها وبل المطر **** واخضرت ريضانها عقب المسيل
واختلط نبت الوسامي بالزهر **** مع نسيمٍ هاديء عذب عليل
ناشدٍ عن ديرتي دولة قطر **** اهلها وافين جيل بعد جيل